Saturday, January 6, 2007

แสงอินฟราเรด (Infrared)


ตัวอย่างอินฟาเรดใน Wireless LANWireless LAN

เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นแม่เหล็กในอากาศ เช่น คลื่นวิทยุ (Radio Frequency) หรือ คลื่นอินฟราเรด (Infrared) สำหรับการสื่อสารข้อมูลต่างๆ จากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยไม่ต้องพึ่งพาสายนำสัญญาณ (สายเคเบิล) ให้ลำบากหรือยุ่งยากอีกต่อไป เทคโนโลยี Wireless LAN จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า แอคเซส พอยต์ (access point) ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับรับและส่งสัญญาณ และเชื่อมต่อเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานของ Fixed Line ที่มีอยู่แล้ว โดยปกติ แอคเซส พอยต์หนึ่งตัวจะสามารถรองรับการทำงานของ โน้ตบุค หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่มีการ์ดไร้สายเสียบอยู่ได้หลายตัว ซึ่งรัศมีของสัญญาณจะกินขอบเขตโดยประมาณอย่างต่ำที่ 50 เมตร จนถึง 200 เมตรสำหรับระยะทางที่ไกลที่สุดระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System - NOS) สามารถรองรับการทำงานของโหนดของ Wireless LAN ได้เหมือนกับระบบ LAN ที่ใช้สายโดยทั่วๆ ไป โดยผ่านอุปกรณ์ไดร์ฟเวอร์ของเครือข่าย ซึ่งเมื่อติดตั้งแล้ว NOS ก็จะดูแล Wireless Node เหมือนกับส่วนต่างๆ ของเครือข่ายในเดือนมิถุนายน 2540 สถาบัน IEEE (The Institute of Electronics and Electrical Engineers) ได้ออกข้อกำหนดสำหรับมาตรฐานของระบบ Wireless Ethernet LAN ที่มีชื่อว่า IEEE 802.11b ซึ่งรับส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz หรือที่รู้จักกันในนาม Wi-Fi ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ย่านความถี่นี้ เช่น Bluetooth, โทรศัพท์ไร้สาย และเตาไมโครเวฟ ปัจจุบัน Wi-Fi ตามมาตรฐาน 802.11b สามารถรับส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงสุดที่ 11 Mbps และ 802.11g สามารถรับส่งด้วยความเร็ว 54 Mbps ทั้งสองมาตรฐานใช้คลื่นวิทยุความถี่ที่ 2.4 GHz ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในบ้านเรา ส่วน มาตรฐาน 802.11a สามารถรับส่งข้อมูลได้ที่ความเร็ว 54 Mbps แต่ใช้คลื่นความถี่ที่ 5 GHz ซึ่งมีสัญญาณรบกวนน้อยกว่า แต่คลื่นความถี่ย่านนี้ไม่สามารถนำมาใช้งานอย่างสาธารณะในบ้านเราได้ เนื่องจากคลื่นความถี่นี้ถูกจัดสรรให้กับการใช้ในกิจการอื่นอยู่ก่อนแล้ว ทั้งนี้ มาตรฐานของ Wireless LAN ในอนาคต จะมีการเพิ่มขีดความเร็วในการรับส่งให้สูงกว่าเดิม
ข้อจำกัดของ Wireless LAN

ถึงแม้ว่าข้อดีจะมีมากมาย แต่ Wireless LAN ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการด้วยกัน เช่น ในระหว่างการใช้งาน อาจมีสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุ หรือจากเครือข่าย Wireless LAN อื่น อุปกรณ์จากผู้ขายแต่ละเจ้าอาจจะไม่สามารถเข้ากันได้ เนื่องจากติดอยู่กับผู้ให้บริการรายหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากที่ผู้ค้าหลายๆราย อาจจะเพิ่มฟีเจอร์ (feature) ที่ไม่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นมาความปลอดภัยของ Wireless LAN Wireless LAN ก็เหมือนกับ Fixed Wire LAN ที่ช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อภายในเครือข่ายขององค์กรใด องค์กรหนึ่ง ใน Wire LAN (หรือการเชื่อมต่อโดยมีสายเคเบิลรองรับ) ไม่จำเป็นต้องมี ข้อกำหนดมาตรฐานใดๆ มารองรับ เนื่องจากความปลอดภัยทางกายภาพ (physical security) ของสายเคเบิลได้ป้องกันตัวเองไว้แล้ว ตรงข้ามกับ Wireless LAN ซึ่งไม่ได้ใช้สายเคเบิลแต่ใช้สัญญาณวิทยุสำหรับส่งผ่านข้อมูลผ่านกำแพงต่างๆ ในองค์กร ซึ่งตรงนี้ส่งผลให้บุคคลภายนอกสามารถจับสัญญาณเหล่านี้ได้ในลานจอดรถ หรือโถงของตึก

No comments: